Lyssna

Ökar inte transporterna med den nya insamlingen av matavfall?

Nej, vår entreprenör använder så kallade tvåfacksbilar där matavfall hamnar i det ena facket och övrigt restavfall i det andra. På så sätt hålls transporterna nere och det blir en resurseffektiv hantering.

Sedan ska man såklart ta hänsyn till kostnad och energiåtgång för att transportera matavfallet till anläggningen där det tas om hand. Att transportera matavfallet så lång sträcka att mer energi förbrukas i transporten än vad som fås ut i behandlingsprocessen är naturligtvis förkastligt, men eftersom matavfall innehåller så mycket energi klarar det långa avstånd utan att miljövinsten går förlorad och energibalansen blir negativ.

Sidan publicerad 2016-10-04

Vanliga frågor

Vad händer om jag inte använder mitt bruna sopkärl för matavfall?
Läs svaret här

Låna eller hyr mera

#21 Låna eller hyr saker du bara behöver vid enstaka tillfällen.

Fler miljötips