Lyssna

Jag äger ett tvåfamiljshus, kommer vi att få en dubbel uppsättning av påshållare och påsar?

Ja, tvåfamiljshus hanteras på samma sätt som villor med den skillnaden att du ska ha en påshållare i vardera lägenhet och en dubbel årsförbrukning av papperspåsar. Kontakta kundservice för att meddela att du har ett tvåfamiljshus eller ange det på valblanketten.

Flerfamiljshus (mer än två lägenheter) får med automatik lika många påshållare som det finns lägenheter i fastigheten. Påsar kommer att levereras till fastighetsägaren som sedan avgör hur dessa ska hanteras, t ex genom att delas ut till lägenhetsinnehavarna eller placeras i soprummet där var och en får hämta efter behov. Är du ägare till ett flerfamiljshus? Kontakta kundservice för mer information och hjälp med att finna bra och praktiska lösningar.

Se även Hur kan jag som ägare till ett flerfamiljshus skaffa bruna sopkärl?

Sidan publicerad 2014-09-05

Vanliga frågor

Vi har blöjbarn och undrar hur vi gör för att få reducerad taxa?
Läs svaret här

Köp miljömärkt

#12 Köp miljömärkta produkter.

Fler miljötips