Lyssna

Hur ofta kommer det bruna kärlet att tömmas?

Det bruna kärlet töms normalt enligt samma schema som det gröna kärlet med hjälp av så kallade tvåfacksbilar där matavfall och övrigt restavfall kan samlas in i två separata fack vid samma tömningstillfälle.

Sidan publicerad 2016-10-04

Vanliga frågor

Jag har inte så mycket sopor. Kan jag ändra så att mina sopor hämtas mer sällan?
Läs svaret här

Köp miljömärkt

#12 Köp miljömärkta produkter.

Fler miljötips