Lyssna

Trädgårdsavfall

Illustration trädgårdsavfall

Det här är trädgårdsavfall

Exempelvis gräs, löv, kottar, barr och fallfrukt.

Tänk på!

  • Ris sorteras separat på Må återvinningscentral, men tillsammans med trädgårdsavfall på den mobila återvinningscentralen.
  • Töm säckar och krukor (sortas som brännbart på en återvinningscentral).

Här kan du lämna trädgårdsavfall

Vad händer sen?

Brännbart avfall transporteras till avfallsförbränningsanläggning för energiutvinning i form av el och fjärrvärme.

Sidan publicerad 2016-12-06

Vanliga frågor

Varför ska jag inte lägga kuvert i pappersinsamlingen?
Läs svaret här

Rensa ut gamla kemikalier

#16 Rensa ut gamla kemikalier och lämna till Må återvinningscentral eller dess mobila variant. Välj sedan miljömärkta varor och undvik kemikalier om det går. Många husmorsknep är både effektiva och snälla mot miljön.

Fler miljötips