Lyssna

Gräs och löv

Illustration trädgårdsavfall

Det här är gräs och löv

Exempelvis gräs, löv, kottar, barr, fallfrukt och växter.

Tänk på!

  • Ris sorteras separat på Må återvinningscentral, men tillsammans med gräs och löv på den mobila återvinningscentralen.
  • Töm säckar och krukor (sortas som brännbart på en återvinningscentral).

Här kan du lämna gräs och löv

Vad händer sen?

Gräs och löv flisas och blandas med slam för att sedan lagras en tid innan den färdiga jorden används som material till sluttäckningen av Må deponi.

Sidan publicerad 2017-11-08

Vanliga frågor

Vad är matavfall?
Läs svaret här

Fyll diskmaskinen

#1 Fyll disk- och tvättmaskinen helt innan den körs.

Fler miljötips