Lyssna

Betong, sten

Det här är betong, sten

Exempelvis trädgårdsplattor, betongplintar, tegelpannor, tegelstenar och grus.

Men inte det här

Asbest (sorteras separat på en återvinningscentral enligt personalens anvisning).

Tänk på!

  • Betong och sten sorteras tillsammans med jord.
  • För material som innehåller asbest, kontakta kundservice.

Här kan du lämna betong, sten

Vad händer sen?

Betong, sten och tegel används som anläggningsmassor på Må avfallsanläggning.

Sidan publicerad 2018-02-15

Vanliga frågor

Blir avfallstaxan högre när matavfall börjar sorteras separat?
Läs svaret här

Sug upp fettet

#2 Sug upp fett i stekpannan med hushållspapper.

Fler miljötips