Lyssna

Grovavfall

Miva tömmer inte bara sopkärl

Enligt miljöbalken är alla hushåll och fastighetsägare skyldiga att lämna sitt hushållsavfall till sin kommun för borttransport och behandling. I vår kommun är det Miva som fått uppdraget att ansvara för insamling och behandling av hushållsavfallet. Det innebär att Miva förutom att tömma sopkärl även ansvarar för Må återvinningscentral och dess mobila variant.

Hushållets grovavfall

Må återvinningscentral är Mivas fasta anläggning där du som privatperson utan kostnad kan lämna ditt hushålls grovavfall, elavfall och farliga avfall. Som ett komplement till Må återvinningscentral har Miva även två mobila återvinningscentraler som cirkulerar på olika platser i kommunen. På återvinningscentralen kan du lämna hushållets grovavfall, vilket definitionsmässigt handlar om sådant som inte ryms i ditt sopkärl. Farligt avfall, elavfall, trädgårdsavfall eller annat återvinningsbart avfall ska också lämnas här. Däremot får du inte lämna vanliga hushållssopor på våra återvinningscentraler.

Visste du att 4 000 bilar besökare Må återvinningscentral under högsäsong, vilket motsvarar 1 bil per minut! Under ett år lämnas ca 12 000 ton grovavfall på våra återvinningscentraler.

Avfall från yrkesmässig verksamhet

Från och med den 1 april 2014 lämnar även företag sitt verksamhetsavfall på Må återvinningscentral till ett fast enhetspris. Detta under förutsättning att fordonet har en totalvikt på max 3,5 ton och att avfallet är sorterart. Företag och privatpersoner använder därmed samma återvinningscentral. Tunga fordon med osorterat eller sorterat avfall hänvisas till Må avfallsanläggning till en kostnad enligt särskild prislista.

Läs mer om Må återvinningscentral för företag
Läs mer om Må avfallsanläggning

Sidan publicerad 2017-03-16

Vanliga frågor

Kommer flerfamiljshus att kunna sortera sitt matavfall separat?
Läs svaret här

Spola snålt

#39 Om du inte har en snålspolande toalett kan du minska vattenförbrukningen genom att lägga något som tar upp volym i vattenbehållaren, till exempel en flaska med vatten.

Fler miljötips