Lyssna

Vapen, sprängämnen och ammunition (Farligt avfall)

Illustration kyl/frys

Det här är vapen, sprängämnen och ammunition

Exempelvis vapen, ammunition med tändmedel, sprängämnen, fyrverkerier, raketer, nödbloss och andra pyrotekniska produkter.

Men inte det här

Tomhylsor (sorteras som metall på en återvinningscentral), avskjutna fyrverkeri och raketer (sorteras som hushållsavfall i sopkärlet).

Tänk på!

  • Allt som innehåller krut eller andra tändmedel är brandfarligt och explosivt. Se därför till att hålla det borta från öppen eld.

Här kan du lämna vapen, sprängämnen och ammunition

Här kan du lämna fyrverkerier

Vad händer sen?

Inlämnade vapen transporteras till SKL som är den enda organisation som får skrota vapen. Sprängämnen, ammuniation och fyrverkerier transporteras till Bofors Test Center för destruktion. Destruktionen sker på ett miljövänligt sätt och på platser långt från befolkade områden. Destruktionen utförs genom öppen förbränning, förbränning i slutna destruktionskammare eller sprängning.

Sidan publicerad 2017-01-12

Vanliga frågor

Vad händer om jag inte använder mitt bruna sopkärl för matavfall?
Läs svaret här

Spola snålt

#39 Om du inte har en snålspolande toalett kan du minska vattenförbrukningen genom att lägga något som tar upp volym i vattenbehållaren, till exempel en flaska med vatten.

Fler miljötips