Lyssna

Spillolja (Farligt avfall)

Illustration kyl/frys

Det här är spillolja

Exempelvis motorolja, växellådsolja, hydraulolja och annan spillolja.

Men inte det här

Spilloljefat (räknas som verksamhetsavfall som mot avgift kan lämnas på Må avfallsanläggning).

Tänk på!

Det finns några saker som är extra viktiga då du lämna spillolja:

  • ​Du får maximalt lämna 25 liter spillolja vid varje tillfälle. Större mängder hänvisas till Må avfallsanläggning.
  • Spola aldrig ut färg, lösningsmedel eller annat farligt avfall i avloppet.
  • Olika kemikalier får inte blandas i samma förpackning.
  • Avfallet ska vara väl emballerat i hela och täta förpackningar. Bräckliga, trasiga och läckande förpackningar innebär risker för både dig och vår personal.
  • Förpackningarna ska vara märkta så att det tydligt går att läsa vad de innehåller. Lämna gärna det farliga avfallet i sin originalförpackning.
  • Fråga vår personal om du är osäker på hur du ska hantera ditt farliga avfall.

Här kan du lämna spillolja

Vad händer sen?

Det farliga avfallet sorteras utifrån innehåll. Merparten transporteras sedan till särskild anläggning där det behandlas på ett säkert sätt.

Sidan publicerad 2018-02-15

Vanliga frågor

Hur mycket får ett sopkärl väga?
Läs svaret här

Tänd grillen med el eller etanol

#41 Närproducerat och FSC-märkt grillkol, mycket grönsaker och en grill som tänds med el eller etanol är några tips för att göra sommartraditionen miljövänligare.

Fler miljötips