Lyssna

Spillolja (Farligt avfall)

Illustration kyl/frys

Det här är spillolja

Exempelvis motorolja, växellådsolja, hydraulolja och annan spillolja.

Men inte det här

Spilloljefat (räknas som verksamhetsavfall som mot avgift kan lämnas på Må avfallsanläggning).

Tänk på!

Det finns några saker som är extra viktiga då du lämnar spillolja:​

  • Du får maximalt lämna 25 liter spillolja vid varje tillfälle. Större mängder hänvisas till Må avfallsanläggning.
  • Spola aldrig ut färg, lösningsmedel eller annat farligt avfall i avloppet.
  • Olika kemikalier får inte blandas i samma förpackning.
  • Avfallet ska vara väl emballerat i hela och täta förpackningar. Bräckliga, trasiga och läckande förpackningar innebär risker för både dig och vår personal.
  • Förpackningarna ska vara märkta så att det tydligt går att läsa vad de innehåller. Lämna gärna det farliga avfallet i sin originalförpackning.
  • Fråga vår personal om du är osäker på hur du ska hantera ditt farliga avfall.

Här kan du lämna spillolja

Vad händer sen?

Det farliga avfallet sorteras utifrån innehåll. Merparten transporteras sedan till särskild anläggning där det behandlas på ett säkert sätt.

Sidan publicerad 2018-08-28

Vanliga frågor

Kommer flerfamiljshus att kunna sortera sitt matavfall separat?
Läs svaret här

Planera inköp och gör matlådor

#29 Planera matinköpen så att allt hinner tillagas innan det blir gammalt. Och gör matlåda av rester.

Fler miljötips