Lyssna

Övriga kemikalier (Farligt avfall)

Illustration kyl/frys

Det här är övriga kemikalier

Exempelvis fixsalt, batterisyra, borsyra, ättiksyra, fosforsyra, övriga syror, ammoniak, lut, soda, framkallare, fotokemikalier, härdare, väteperoxid, jod och triperkloretylen.

Tänk på!

Det finns några saker som är extra viktiga då du lämna övriga kemikalier:

  • Spola aldrig ut färg, lösningsmedel eller annat farligt avfall i avloppet.
  • Olika kemikalier får inte blandas i samma förpackning.
  • Avfallet ska vara väl emballerat i hela och täta förpackningar. Bräckliga, trasiga och läckande förpackningar innebär risker för både dig och vår personal.
  • Förpackningarna ska vara märkta så att det tydligt går att läsa vad de innehåller. Lämna gärna det farliga avfallet i sin originalförpackning.
  • Fråga vår personal om du är osäker på hur du ska hantera ditt farliga avfall.

Här kan du lämna övriga kemikalier

Vad händer sen?

Det farliga avfallet sorteras utifrån innehåll. Merparten transporteras sedan till särskild anläggning där det behandlas på ett säkert sätt.

Sidan publicerad 2018-02-15

Vanliga frågor

Tjänar Miva pengar på mina hushållssopor?
Läs svaret här

Köpt sånt som kan lagas

#18 Välj varor med lång livslängd och som kan repareras om de går sönder.

Fler miljötips