Lyssna

Bekämpningsmedel (Farligt avfall)

Illustration kyl/frys

Det här är bekämpningsmedel

Exempelvis råttgift, insektsspray, ogräsmedel, växtskyddsmedel och båtbottenfärger.
Ladda ner Avfall Sveriges faktablad om bekämpningsmedelPDF (pdf, 59.4 kB)

Tänk på!

Det finns några saker som är extra viktiga då du lämna bekämpningsmedel:

  • Spola aldrig ut färg, lösningsmedel eller annat farligt avfall i avloppet.
  • Olika kemikalier får inte blandas i samma förpackning.
  • Avfallet ska vara väl emballerat i hela och täta förpackningar. Bräckliga, trasiga och läckande förpackningar innebär risker för både dig och vår personal.
  • Förpackningarna ska vara märkta så att det tydligt går att läsa vad de innehåller. Lämna gärna det farliga avfallet i sin originalförpackning.
  • Fråga vår personal om du är osäker på hur du ska hantera ditt farliga avfall.

Här kan du lämna bekämpningsmedel

Vad händer sen?

Det farliga avfallet sorteras utifrån innehåll. Merparten transporteras sedan till särskild anläggning där det behandlas på ett säkert sätt.

Sidan publicerad 2018-02-15

Vanliga frågor

Jag använder inkontinensskydd. Hur gör jag för att få reducerad taxa?
Läs svaret här

Skriv ut dubbelsidigt

#37 Antalet utskrifter i Sverige ökar varje år. I bästa fall kan vi i alla fall halvera pappersmängden genom dubbelsidiga utskrifter.

Fler miljötips