Lyssna

Att lämna farligt avfall

Utropstecken av gräs

Det finns några saker som är extra viktiga då du lämna oljor, färg och kemikalier till våra återvinningscentraler:

  • Olika kemikalier får inte blandas i samma förpackning.
  • Avfallet ska vara väl emballerat. Bräckliga, trasiga och läckande förpackningar innebär risker för både dig själv och vår personal.
  • Förpackningarna ska vara märkta så att det tydligt går att läsa vad de innehåller. Lämna gärna det farliga avfallet i sin originalförpackning.
  • Fråga vår personal om du är osäker på hur du ska hantera ditt farliga avfall.

Sidan publicerad 2018-02-15

Vanliga frågor

Mitt sopkärl tömdes inte. Vad beror det på?
Läs svaret här

Dela och låna saker

#26 Dela saker med grannar och vänner, t ex genom bilpool.

Fler miljötips