Lyssna

Att lämna farligt avfall

Utropstecken av gräs

Det finns några saker som är extra viktiga då du lämna oljor, färg och kemikalier till Må återvinningscentral eller dess mobila variant:

  • Olika kemikalier får inte blandas i samma förpackning.
  • Avfallet ska vara väl emballerat. Bräckliga, trasiga och läckande förpackningar innebär risker för både dig själv och vår personal.
  • Förpackningarna ska vara märkta så att det tydligt går att läsa vad de innehåller. Lämna gärna det farliga avfallet i sin originalförpackning.
  • Fråga vår personal om du är osäker på hur du ska hantera ditt farliga avfall.

Sidan publicerad 2016-10-25

Vanliga frågor

Är det inte svårt eller äckligt att sortera matavfall separat?
Läs svaret här

Fyll diskmaskinen

#1 Fyll disk- och tvättmaskinen helt innan den körs.

Fler miljötips