Lyssna

Slaktavfall från vilt (Döda djur)

Slaktavfall från vilt (t ex älg) kan ligga kvar på fallplatsen i skogen. Slaktavfallet bör dock inte samlas ihop och tippas på ett och samma ställe i stora volymer. Mindre partier slaktavfall från enstaka djur kan under förutsättning att det är välpaketerat lämnas på Må återvinningscentral.

Sidan publicerad 2018-03-16

Vanliga frågor

Jag vill sortera matavfall separat, hur gör jag?
Läs svaret här

Köp miljömärkt

#12 Köp miljömärkta produkter.

Fler miljötips