Lyssna

Hämttider för slamtömning 2017

Slamtömning vecka för vecka under hela slamtömningsperioden. Slamtömningen presenteras ruttvis och mindre orter i området kan ingå.

Klicka här för slamtömning ortsvis A-Ö

Tänk på att vår entreprenör kan behöva göra ändringar i hämtningsrutten vid oförutsedda händelser eller om vägen fram till en avloppsanläggning inte är framkomlig.

Förändringar i slamturer 2017
Vår entreprenör som ska köra vissa slamturer har inte fått sin slambil levererad i tid vilket innebär att turerna blivit försenade. De kommer att köra dubbla skift för att hinna ikapp och slambilen kan komma till dig mellan kl. 6–22.  Var uppmärksam på att tiderna i listan nedan inte stämmer. Läs mer om de nya tiderna här.

Vecka 20

 • Mellansel, Yttersel, Brandtjäl
 • Bjällsta, Kornsjö, Västansjö
 • Torsböle, Täfteå, Stybbersmark, Bygdom
 • Moliden, Rösåsvägen (Moliden), Västerbacke, Österbacke

Vecka 21

 • Sörflärke (Anundsjö), Ödsbyn (Anundsjö), Tvärlandsböle
 • Sunnansjö (Bjästa), Västanå (Sunnansjö), Västanåmarken
 • Lunnedalen, Skallåsen, Idbyn, Sörbrynge, Fjärdänget
 • Kasta, Gärdal (se även vecka 24), Bringen, Haffsta, Överhörnäs

Vecka 22

 • Västergensjö, Bredbyn, Näs (Bredbyn), Sjönäs, Galasjö
 • Eden, Vik (Nätra) Näs (Kornsjö), Östersel, Mjäla, Fröstdal
 • Strömsön, Björknäsvägen (Arnäsvall), Hornön, Sjöbodvägen (Arnäsvall)
 • Gala, Happsta, Billsta, Främmerbilla

Vecka 23

 • Sörmesunda, Österfannbyn, Prästbordet
 • Drömmemon, Drömme, Furunäset, Orrvik, Rössjö, Hinnsjön
 • Angsta, Högbysjön, Ovansjö, Tävra
 • Nybyn, Nolås, Västerbillsjö, Österbillsjö

Vecka 24

 • Flärke (Moliden), Skortsjö, Mo
 • Å 300 och uppåt (se även vecka 28), Västersel, Nätersjö, Blåvik, Nyfors
 • Finna, Bergön, Långroudden, Tennåkern, Ällön
 • Snippersjön, Snippermovägen, Snickböle, Gärdal (se även vecka 21), Nyland (Gärdal), Kilen, Fors (Nätra)

Vecka 25

 • Norrmesunda, Norrböle
 • Gälven, Åte, Själand, Sörböle, Norrtjärn, Hälle, Sörtjärn
 • Västerbursjö, Österbursjö, Överfälle, Degerfälle, Fällestrand
 • Butsjöböle, Lövsjö, Komnäs

Vecka 26

 • Kubbe, Norrflärke (Anundsjö), Edet
 • Björnaby, Leding
 • Stranne, Överön, Nederön, Lunne, Lunneön, Ström
 • Stensöden, Högbyn, Smedsbyn, Hjälta

Vecka 27

 • Hundsjö (Björna), Ryssjö, Björnsjö, Torsbacken
 • Fjällåkern, Bräcke, Gärden, Skule, Nyland (Skule), Dal
 • Dekarsön, Lakasund
 • Fälludden, Mattjäl, Sillviken, Stubbsand

Vecka 28

 • Hemling, Ängsbyn, Movattnet
 • Grätnäs, Björnböle, Anundsböle, Hållen (Drömme), Kläppen, Teg, Näsänget, Näs (Drömme), Å upp till 200 (se även vecka 24)
 • Gide, Bergvattnet, Getingstabodum, Sunnansjö (Gideå)
 • Övervike, Ravesta, Arnäsvall, Fröstavägen (Arnäsvall)

Vecka 29-31

Semester - ingen slamtömning utförs

Vecka 32

 • Järvberget, Pengsjö, Innertällmo, Selsta, Seltjärn
 • Skulnäs, Nätrabölen, Norum, Spjute, Järvvik
 • Grundsjö, Långviken (Långviksmon), Näset (Långviksmon), Svedjeudden, Mattarbodum, Långvattnet
 • Backsjöänget, Norrbacksjö, Tjärnåsen, Tjärn (Lillbacke), Lillbacke, Måle

Vecka 33

 • Södersel, Risbäck, Hädanberg, Nordsjö (Anundsjö), Rötjärn, Gålberget, Uttersjö
 • Bjästatjärn, Skrike, Finnborg, Nyåker (Bjästa) Kuba, Nässjö
 • Klingre, Faresta (se även vecka 34), Tjärn (Faresta), Bölen (Faresta), Näset (Arnäsvall), Älvsöden (se även vecka 34), Myckling
 • Stensnäs, Bäck, Sandlågan, Paddal, Sörberga, Mora

Vecka 34

 • Storsjö, Tjärn (Solberg), Solberg, Åbosjö, Nyåker (Anundsjö), Rödvattnet
 • Björsby, Öden (Bergom), Bergom, Sjögom, Sörgård, Utby
 • Faresta (se även vecka 33), Sörälvsjö, Älvsöden (se även vecka 33), Norrälvsjö, Brunsnäs, Brunsnyland
 • Peresjö, Grytsjö, Västergundsjö, Fors (Gullänget), Gundsjönäset, Yttergundsjö
 • Ulvön

Vecka 35

 • Ås, Ödsbyn (Sidensjö), Grindnäset, Nyland (Sidensjö), By
 • Åsliden, Lomsjövägen, Nordanås
 • Getingsta, Västerlandsjö, Utanlandsjö, Trehörningen
 • Gottne, Östansjö, Hållen (Gottne), Söderå
 • Ulvön

Vecka 36

 • Brattsele, Tjäl, Degersjö, Holmsjö
 • Remmarn, Lövlund, Nyliden
 • Svedje, Västergissjö
 • Västeralnö, Österalnö, Alnöholmsvägen (Moliden)
 • Ulvön

Vecka 37

 • Skalmsjö, Långsele, Bureborg, Önskan 127 och uppåt
 • Karlsviken 200 och uppåt, Hattsjö, Flyggsjö, Kroksjö
 • Sörgissjö, Norrgissjö (se även vecka 38)
 • Forsån, Västerhusänget, Västerhus, Västeralnäs, Österalnäs

Vecka 38

 • Grundtjärn, Västanbäck, Myckelgensjö, Remmarbäcken, Klocken, Brattsjö
 • Norrgissjö (se även vecka 37), Hundsjö (Gideå), Lillhundsjö, Bölen (Gideå), Rullnäs
 • Tennviken, Skagshamn, Skagsudde, Skeppsmalen
 • Hanabäck, Nävertjäl, Norrvästansjö, Sörvästansjö, Sörbacksjö

Vecka 39

 • Källom, Skureå, Bölen (Sidensjö), Myre, Västertjäl, Östertjäl
 • Hötjärn, Gideå bruk, Eldsmark, Hälsinggrubban, Västanå (Gideå), Gidböle
 • Kvaved, Killingsnäs, Skede, Lövbovägen (Arnäsvall), Vike
 • Nyängetsvägen (Domsjö), Sundsvägen (Domsjö), Svedjevägen (Domsjö), Harnacken

Vecka 40

 • Djupsjö, Sjöland, Överå, Degersjö (Djupsjö)
 • Flärke (Gideå) upp till 299
 • Lilla Mosjön, Mosjön, Banafjäl, Spetten, Skallören
 • Genesmon, Vågsnäsvägen (Domsjö)

Vecka 41

 • Önskan upp till 126, Aspeå, Holm, Lännäs, Degersjö
 • Djuptjärn, Inre Trehörningsjö, Kyrkbyn, Önskanäset
 • Norrflärke (Husum), Stensätter, Ultrå, Klubbviken
 • Genesön, Slåttsvedjan, Åviken, Ottelandet, Storstensvägen (Domsjö), Krokalviken

Vecka 42

 • Skorped, Mosjö, Uberg
 • Långviken (Trehörningsjö), Byviken, Salberg, Flärke (Gideå) 300 och uppåt
 • Norrvåge, Gullvik, Storsandsvägen (Domsjö)
 • Godmark, Öden (Godmersta), Fillingen upp till 199, Högen, Godmersta, Könsa

Vecka 43

 • Nordsjö (Trehörningsjö), Karlsviken upp till 199, Lomviken, Lemesjö
 • Källfors, Nyland (Flärke), Skademark, Kvarnbacken, Saluböle, Fillingen 200 och uppåt
 • Kasa, Sörflärke (Husum), Kasaviken, Kasaåsen, Aggösundet
 • Stråsundsviken, Hummelviks Fäbodar, Humnmelviksstrand, Nässjöbäcken, Hålviken

Vecka 44

 • Norrsvedje, Sörsvedje, Ytterböle, Näske, Gladom
 • Sörvåge, Tallstigen (Domsjö)
 • Skillingen, Kasamark, Dombäcksmark, Lakamark, Önska, Husbyn, Bodum (Husum)
 • Nötbolandet (se även vecka 45), Skommarhamn, Hörnskatan​

Vecka 45

 • Kärrsjö, Högbrännan, Kantsjö
 • Nötbolandet (se även vecka 44), Vårby, Järved, Bodum (Örnsköldsvik)
 • Utås, Fanbyviken, Tredjeviken, Husum, Varvet, Gideåbacka
Sidan publicerad 2017-07-28

Vanliga frågor

Varför erbjuds separat insamling av matavfall?
Läs svaret här

Planera inköp och gör matlådor

#29 Planera matinköpen så att allt hinner tillagas innan det blir gammalt. Och gör matlåda av rester.

Fler miljötips