Lyssna

Hämttider för slamtömning 2018

Slamtömning vecka för vecka under hela slamtömningsperioden. Slamtömningen presenteras ruttvis och mindre orter i området kan ingå.

Klicka här för slamtömning ortsvis A-Ö

Tänk på att vår entreprenör kan behöva göra ändringar i hämtningsrutten vid oförutsedda händelser eller om vägen fram till en avloppsanläggning inte är framkomlig.

Låt oss meddela när slambilen kommer
Har vi dina kontaktuppgifter meddelar vi när slambilen kommer via e-post eller sms ungefär en vecka innan tömningstillfället. Via e-post/sms skickar vi även kvitto efter tömning samt information om eventuella avvikelser.
Här kan du meddela hur du helst vill få informationen

Vecka 20

 • Mellansel, Yttersel, Brandtjäl
 • Moliden, Rösåsvägen (Moliden), Västerbacke, Österbacke
 • Bjällsta, Kornsjö, Västansjö
 • Angsta, Högbysjön, Ovansjö, Tävra

Vecka 21

 • Kubbe, Norrflärke (Anundsjö), Edet
 • Sörflärke (Anundsjö), Ödsbyn (Anundsjö), Tvärlandsböle
 • Kasta, Gärdal (se även vecka 25), Bringen, Haffsta, Överhörnäs
 • Lunnedalen, Skallåsen, Idbyn, Sörbrynge, Fjärdänget

Vecka 22

 • Västergensjö, Bredbyn, Näs (Bredbyn), Sjönäs, Galasjö
 • Gala, Happsta, Billsta, Främmerbilla
 • Eden, Vik (Nätra) Näs (Kornsjö), Östersel, Mjäla, Fröstdal OBS! Turen flyttad till vecka 24
 • Strömsön, Björknäsvägen (Arnäsvall), Hornön, Sjöbodvägen (Arnäsvall) 

Vecka 23

 • Sörmesunda, Österfannbyn, Prästbordet OBS! Turen flyttad till vecka 24
 • Norrmesunda, Norrböle OBS! Turen flyttad till vecka 24
 • Grätnäs, Björnböle, Anundsböle, Hållen (Drömme), Kläppen, Teg, Näsänget, Näs (Drömme), Å upp till 200 (se även vecka 25) OBS! Turen flyttad till vecka 25
 • Drömmemon, Drömme, Furunäset, Orrvik, Rössjö, Hinnsjön

Vecka 24

 • Björnaby, Leding OBS! Turen flyttad till vecka 25
 • Hundsjö (Björna), Ryssjö, Björnsjö, Torsbacken OBS! Turen flyttad till vecka 25
 • Torsböle, Täfteå, Stybbersmark, Bygdom OBS! Turen flyttad till vecka 26
 • Finna, Bergön, Långroudden, Tennåkern, Ällön
 • Eden, Vik (Nätra) Näs (Kornsjö), Östersel, Mjäla, Fröstdal OBS! Turen flyttad från vecka 22
 • Sörmesunda, Österfannbyn, Prästbordet OBS! Turen flyttad från vecka 23
 • Norrmesunda, Norrböle OBS! Turen flyttad från vecka 23

Vecka 25

 • Västersel, Nätersjö, Blåvik, Nyfors, Å 300 och uppåt (se även vecka 23) OBS! Turen flyttad till vecka 26
 • Snippersjön, Snippermovägen, Snickböle, Gärdal (se även vecka 21), Nyland (Gärdal), Kilen, Fors (Nätra) OBS! Turen flyttad till vecka 26
 • Gälven, Åte, Själand, Sörböle, Norrtjärn, Hälle, Sörtjärn OBS! Turen flyttad till vecka 27
 • Västerbursjö, Österbursjö, Överfälle, Degerfälle, Fällestrand
 • Grätnäs, Björnböle, Anundsböle, Hållen (Drömme), Kläppen, Teg, Näsänget, Näs (Drömme), Å upp till 200 (se även vecka 25) OBS! Turen flyttad från vecka 23
 • Björnaby, Leding OBS! Turen flyttad från vecka 24
 • Hundsjö (Björna), Ryssjö, Björnsjö, Torsbacken OBS! Turen flyttad från vecka 24

Vecka 26

 • Stensöden, Högbyn, Smedsbyn, Hjälta
 • Sunnansjö (Bjästa), Västanå (Sunnansjö), Västanåmarken
 • Stranne, Överön, Nederön, Lunne, Lunneön, Ström
 • Fjällåkern, Bräcke, Gärden, Skule, Nyland (Skule), Dal
 • Torsböle, Täfteå, Stybbersmark, Bygdom OBS! Turen flyttad från vecka 24
 • Västersel, Nätersjö, Blåvik, Nyfors, Å 300 och uppåt (se även vecka 23) OBS! Turen flyttad från vecka 25
 • Snippersjön, Snippermovägen, Snickböle, Gärdal (se även vecka 21), Nyland (Gärdal), Kilen, Fors (Nätra) OBS! Turen flyttad från vecka 25

Vecka 27

 • Flärke (Moliden), Skortsjö, Mo
 • Butsjöböle, Lövsjö, Komnäs
 • Fälludden, Mattjäl, Sillviken, Stubbsand
 • Dekarsön, Lakasund
 • Gälven, Åte, Själand, Sörböle, Norrtjärn, Hälle, Sörtjärn OBS! Turen flyttad från vecka 25

Vecka 28

 • Hemling, Ängsbyn, Movattnet
 • Nybyn, Nolås, Västerbillsjö, Österbillsjö
 • Gide, Bergvattnet, Getingstabodum, Sunnansjö (Gideå)
 • Övervike, Ravesta, Arnäsvall, Fröstavägen (Arnäsvall)

Vecka 29-31

Semester - ingen slamtömning utförs

Vecka 32

 • Järvberget, Pengsjö, Innertällmo, Selsta, Seltjärn
 • Storsjö, Tjärn (Solberg), Solberg, Åbosjö, Nyåker (Anundsjö), Rödvattnet
 • Skulnäs, Nätrabölen, Norum, Spjute, Järvvik
 • Backsjöänget, Norrbacksjö, Tjärnåsen, Tjärn (Lillbacke), Lillbacke, Måle

Vecka 33

 • Grundsjö, Långviken (Långviksmon), Näset (Långviksmon), Svedjeudden, Mattarbodum, Långvattnet
 • Brattsele, Tjäl, Degersjö, Holmsjö
 • Bjästatjärn, Skrike, Finnborg, Nyåker (Bjästa) Kuba, Nässjö
 • Klingre, Faresta (se även vecka 34), Tjärn (Faresta), Bölen (Faresta), Näset (Arnäsvall), Älvsöden (se även vecka 34), Myckling

Vecka 34

 • Södersel, Risbäck, Hädanberg, Nordsjö (Anundsjö), Rötjärn, Gålberget, Uttersjö
 • Stensnäs, Bäck, Sandlågan, Paddal, Sörberga, Mora
 • Getingsta, Västerlandsjö, Utanlandsjö, Trehörningen
 • Faresta (se även vecka 33), Sörälvsjö, Älvsöden (se även vecka 33), Norrälvsjö, Brunsnäs, Brunsnyland
 • Ulvön

Vecka 35

 • Gottne, Östansjö, Hållen (Gottne), Söderå
 • Peresjö, Grytsjö, Västergundsjö, Fors (Gullänget), Gundsjönäset, Yttergundsjö
 • Remmarn, Lövlund, Nyliden
 • Åsliden, Lomsjövägen, Nordanås
 • Ulvön

Vecka 36

 • Ås, Ödsbyn (Sidensjö), Grindnäset, Nyland (Sidensjö), By
 • Källom, Skureå, Bölen (Sidensjö), Myre, Västertjäl, Östertjäl
 • Västeralnö, Österalnö, Alnöholmsvägen (Moliden)
 • Björsby, Öden (Bergom), Bergom, Sjögom, Sörgård, Utby
 • Ulvön

Vecka 37

 • Skalmsjö, Långsele, Bureborg, Önskan
 • Aspeå, Holm, Lännäs, Degersjö
 • Forsån, Västerhusänget, Västerhus, Västeralnäs, Österalnäs
 • Norrsvedje, Sörsvedje, Ytterböle, Näske, Gladom

Vecka 38

 • Grundtjärn, Västanbäck, Myckelgensjö, Remmarbäcken, Klocken, Brattsjö
 • Hanabäck, Nävertjäl, Norrvästansjö, Sörvästansjö, Sörbacksjö
 • Tennviken, Skagshamn, Skagsudde, Skeppsmalen
 • Djupsjö, Sjöland, Överå, Degersjö (Djupsjö)

Vecka 39

 • Skorped, Mosjö, Uberg
 • Nyängetsvägen (Domsjö), Sundsvägen (Domsjö), Svedjevägen (Domsjö), Harnacken
 • Kvaved, Killingsnäs, Skede, Lövbovägen (Arnäsvall), Vike
 • Sörgissjö, Norrgissjö 100-200 (se även vecka 40)

Vecka 40

 • Godmark, Öden (Godmersta), Fillingen upp till 199 (se även vecka 41), Högen, Godmersta, Könsa
 • Norrgissjö 200 och uppåt (se även vecka 39), Hundsjö (Gideå), Lillhundsjö, Bölen (Gideå), Rullnäs
 • Stråsundsviken, Hummelviks Fäbodar, Humnmelviksstrand, Nässjöbäcken, Hålviken
 • Lilla Mosjön, Mosjön, Banafjäl, Spetten, Skallören

Vecka 41

 • Nötbolandet (se även vecka 42), Skommarhamn, Hörnskatan​
 • Norrflärke (Husum), Stensätter, Ultrå, Klubbviken
 • Hötjärn, Gideå bruk, Eldsmark, Hälsinggrubban, Västanå (Gideå), Gidböle
 • Källfors, Nyland (Flärke), Skademark, Kvarnbacken, Saluböle, Fillingen 200 och uppåt (se även vecka 40)

Vecka 42

 • Långviken (Trehörningsjö), Byviken, Salberg, Flärke (Gideå) 300 och uppåt
 • Flärke (Gideå) upp till 299
 • Nötbolandet (se även vecka 41), Vårby, Järved, Bodum (Örnsköldsvik)
 • Genesmon, Vågsnäsvägen (Domsjö)

Vecka 43

 • Sörvåge, Tallstigen (Domsjö)
 • Nordsjö (Trehörningsjö), Karlsviken upp till 199 (se även vecka 44), Lomviken, Lemesjö
 • Kasa, Sörflärke (Husum), Kasaviken, Kasaåsen, Aggösundet
 • Svedje, Västergissjö

Vecka 44

 • Genesön, Slåttsvedjan, Åviken, Ottelandet, Storstensvägen (Domsjö), Krokalviken
 • Karlsviken 200 och uppåt (se även vecka 43), Hattsjö, Flyggsjö, Kroksjö
 • Skillingen, Kasamark, Dombäcksmark, Lakamark, Önska, Husbyn, Bodum (Husum)
 • Djuptjärn, Inre Trehörningsjö, Kyrkbyn, Önskanäset

Vecka 45

 • Kärrsjö, Högbrännan, Kantsjö
 • Utås, Fanbyviken, Tredjeviken, Husum, Varvet, Gideåbacka
 • Norrvåge, Gullvik, Storsandsvägen (Domsjö)

Sidan publicerad 2018-06-21

Vanliga frågor

Vad händer om det bruna kärlet för matavfallet eller påshållaren går sönder?
Läs svaret här

Älska dina skor och de ska älska dig tillbaka

#44 Rengör skorna ofta så håller de länge. Bort med salt och gammal skokräm med hjälp av en våt trasa. Låt sedan skon torka ordentligt innan du skyddar den med skokräm. Viktigast är sulkanten, där når fukten skorna först. Torka bort överflödig kräm innan du avslutar med en polish.

Fler miljötips