Lyssna

Slamtömning

Slammet i enskilda avloppsanläggningar klassas som hushållsavfall och enligt miljöbalken är det endast kommunen, eller den entreprenör som kommunen har utsett, som får tömma och transportera bort hushållsavfallet. Det innebär att slam inte får tömmas eller transporteras på något annat sätt.

I Örnsköldsviks kommun är det Miva som ansvarar för insamling av hushållsavfall och därmed också tömning och behandling av slam från enskilda avloppsanläggningar. För själva tömningen anlitar Miva i sin tur en entreprenör och föraren av slambilen ska kunna styrka att han/hon utför arbetet på uppdrag av Miva.

Intervall på slamtömning

Permanentboende med brunn med anslutet wc-avlopp

Varje år

Permanentboende med brunn utan anslutet wc-avlopp

Vartannat år

Fritidshusboende

Vartannat år

Tömning av sluten tank

Vid behov*

Längre tömningsintervall kan ansökas hos Miljö- och hälsoenheten inom kommunens Samhällsbyggnadsförvaltning som fungerar som tillsynsmyndighet. Kontakta Miljö- och hälsoenheten på telefon 0660-88 000.

När kommer slambilen?

Du som har brunn: Ordinarie slamtömningsperiod är vecka 20–45. Information om när ordinarie slamtömning utförs i ditt område publiceras på denna sida från och med slutet av april varje år. Information om var och när slamtömning utförs kommer även att annonseras i Tidningen 7 under vecka 19 och vecka 32.
 
Tänk på att vår entreprenör kan behöva göra ändringar i hämtningsrutten vid oförutsedda händelser eller om vägen fram till en avloppsanläggning inte är framkomlig. Uppdaterad turlista finns alltid på här på vår webbplats.

*Du som har sluten tank: Du som har sluten tank och inte ingår i den ordinarie slamtömningsturen vecka 20–45, beställer tömning vid behov via Mivas kundservice. Budad tömning sker inom 7 arbetsdagar och akuttömning inom 24 timmar.

Med utgångspunkt från när den ordinarie slamtömningen sker i ditt område finns möjlighet att an­mäla flera tömningar vid fasta tidpunkter under året. Dessa tidpunkter ligger sedan kvar i vårt kundsystem till dess att du meddelar annat.

Extra slamtömning

Extra slamtömning kan beställas via kundservice. Vid behov av akut tömning efter kontorstid, ring vårt nummer för felanmälan, 0660-330 330.
Läs hur snart extra tömning genomförs

Vad ska jag tänka på inför slamtömningen?

För att underlätta slamtömningen tipsar vi om några praktiska regler. Reglerna är viktiga att följa för att du som fastighetsägare ska slippa onödiga utgifter på grund av att vi inte kunnat tömma din avloppsanläggning.
Praktiska regler vid slamtömning

Taxa och tilläggstjänster

Avgifter för slamtömning med tilläggsavgifter ingår i taxan för hushållsavfall.
Läs mer om taxan för hushållsavfall

Bild av slamtömning

Sidan publicerad 2018-01-22

Vanliga frågor

Jag vill byta storlek på mitt sopkärl. Hur gör jag?
Läs svaret här

Panta mera

#28 Panta dina burkar och flaskor i butik eller på Må återvinningscentral så att de kan användas igen. Både glas och metall kan nämligen återvinnas hur många gånger som helst!

Fler miljötips