Lyssna

Fast återvinningscentral i Bredbyn

Placering

Föreslagen placering är i industriområdet där verksamheterna Anundsjö Bygg, Edvardssons och Polarbageriet idag är etablerade. Platsen ligger öster om befintliga verksamheter.

Den aktuella tomten Anundsjö Prästbord 1:121 ligger på kommunal mark och är detaljplanerad för industriändamål. Till återvinningscentralen planeras det för en ny in- och utfart mot väg 348.

Under sommaren 2016 har geoteknisk undersökning genomförts som visar vad marken består av och hur hållfast marken är. Under hösten 2016 påbörjas detaljprojekteringen.

Byggstart

Bygget beräknas komma igång under våren 2017 och återvinningscentralen öppna under 2018.

Synpunkter och frågor

Löpande information ges på den här sidan där vi även besvarat de vanligaste frågorna. Övriga frågor kan ställas till projektledare Peter Westin via telefon 0660-330 355 eller e-post peter.westin@miva.se

Läs vanliga frågor och svar

Sidan publicerad 2016-10-27

Vanliga frågor

Är det inte svårt eller äckligt att sortera matavfall separat?
Läs svaret här

Tvätta bil i biltvätt

#17 Tvätta bilen i en automattvätt eller en gör-det-själv-tvätt. Sådana anläggningar är utrustade med oljeavskiljare och ofta även en reningsanläggning, som tar bort föroreningar och tvättmedel innan vattnet släpps ut i det allmänna avloppsnätet. Tvättvattnet efter en biltvätt innehåller nämligen både skadliga tvättkemikalier, föroreningar i form av asfalt- och oljerester och flera typer av tungmetaller. Om du tvättar på gatan rinner tvättvattnet ner i dagvattenbrunnarna och hamnar orenat i närmaste vattendrag. Om du måste tvätta bilen hemma, välj då att ställa den på gräsmattan för då filteras gifterna i tvättvattnet i viss mån av gräs-mattan. Men det mest miljövänliga är alltså att tvätta bilden vid en för ändamålet, avsedd anläggning.

Fler miljötips