Lyssna

Fast återvinningscentral i Bredbyn

Placering

Föreslagen placering är i industriområdet där verksamheterna Anundsjö Bygg, Edvardssons och Polarbageriet idag är etablerade. Platsen ligger öster om befintliga verksamheter.

Den aktuella tomten Anundsjö Prästbord 1:121 ligger på kommunal mark och är detaljplanerad för industriändamål. Till återvinningscentralen planeras det för en ny in- och utfart mot väg 348.

Under sommaren 2016 har geoteknisk undersökning genomförts som visar vad marken består av och hur hållfast marken är. Under hösten 2016 påbörjas detaljprojekteringen.

Byggstart

Bygget beräknas komma igång under våren 2017 och återvinningscentralen öppna under 2018.

Synpunkter och frågor

Löpande information ges på den här sidan där vi även besvarat de vanligaste frågorna. Övriga frågor kan ställas till projektledare Peter Westin via telefon 0660-330 355 eller e-post peter.westin@miva.se

Läs vanliga frågor och svar

Sidan publicerad 2016-10-27

Vanliga frågor

Vad händer om det bruna kärlet för matavfallet eller påshållaren går sönder?
Läs svaret här

Besök en återvinningscentral

#31 Grovsopor, elektronikavfall, farligt avfall och andra typer av avfall som inte får plats eller hör hemma i sopkärlet sorteras på Må återvinningscentral eller dess mobila variant för att återvinnas så långt det är möjligt.

Fler miljötips