Lyssna

Fast återvinningscentral i Björna

Placering

Föreslagen placering är i industriområdet öster om Björnavagnar. Den aktuella tomten Björna 2:154 ligger på kommunal mark och är detaljplanerad för industriändamål. Till återvinningscentralen planeras en förlängning av vägen förbi Björnavagnar.

Under januari 2017 genomförs geotekniska undersökningar, vi inväntar svar på denna undersökning innan vi kan gå vidare.

Byggstart

Bygget beräknas komma igång under sommaren 2017 och återvinningscentralen öppnas under 2018.

Synpunkter och frågor

Löpande information ges på den här sidan där vi även besvarat de vanligaste frågorna. Övriga frågor kan ställas till projektledare Peter Westin via telefon 0660-330 355 eller e-post peter.westin@miva.se

Läs vanliga frågor och svar

Placering av Björna återvinningscentral

Sidan publicerad 2017-03-30

Vanliga frågor

Vad kostar det att få grovavfall hämtat från sin fastighet?
Läs svaret här

Skriv ut dubbelsidigt

#37 Antalet utskrifter i Sverige ökar varje år. I bästa fall kan vi i alla fall halvera pappersmängden genom dubbelsidiga utskrifter.

Fler miljötips