Lyssna

Det här kan du inte lämna på en mobil återvinningscentral

Allt avfall kan inte lämnas på en mobil återvinningscentral. Här har vi listat det som ska tas om hand på annat sätt.

Asbest

Kontakta Mivas kundservice, 0660-330 400

Bilar

Hänvisas till BilRetur, 0771-890 600

Brandsläckare

Hänvisas till Må återvinningscentral, 0660-330 400 eller lämnas till återförsäljare

Båtar (skrotning av fritidsbåtar)

Hänvisas till Båtskroten, 0734-30 40 88

Ensilageplast

Hänvisas till Ensilageplast Svensk Retur, 018-29 24 66

Fat med spillolja

Kontakta Mivas kundservice, 0660-330 400

Fyrverkerier och smällare

Hänvisas till Polisen, 114 14

Förpackningar, tidningar och wellpapp

Hänvisas till FTIs återvinningsstation, 0200-88 03 11

Gasoltuber, kolsyrepatroner

Hänvisas till återförsäljare

Gräs och löv (trädgårdsavfall)

I Myckelgensjö, Solberg, Skorped och Nyliden har vi INTE möjlighet att ta emot gräs och löv eftersom vi har färre containerflak på dessa orter.

Hänvisas till Må återvinningscentral, 0660-330 400, eller en mobil återvinningscentral i närheten.

Läkemedel

Hänvisas till närmaste apotek

Mat- och hushållsavfall (inkl kattsand)

Släng i ditt sopkärl för hushållsavfall

Okända kemikalier

Hänvisas till Må återvinningscentral

Sprutor och kanyler

Hänvisas till närmaste apotek

Sprängämnen

Hänvisas till Polisen, 114 14

 

Vapen och ammunition

Hänvisas till Polisen, 114 14

Sidan publicerad 2017-11-08