Lyssna

Lämna avfall

Mivas uppdrag är att ansvara för insamling och behandling av hushållsavfallet. Det innebär att Miva förutom att tömma sopkärl även ansvarar för Må återvinningscentral och dess mobila variant. Men riktigt allt ska ju inte i sopkärlet eller till en återvinningscentral. Tidningar och hushållsförpackningar ska exempelvis sorteras på en återvinningsstation som Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI, ansvarar för och sköter.

Återanvändning

Ställ dig först frågan - behöver det här verkligen kastas? Något som är helt och fungerande ska inte kastas. Du kan ha tröttnat på något som för en annan är helt nytt, kult eller användbart. Det kan vara möbler, husgeråd, leksaker och mycket annat som inte är alltför trasiga.
Läs mer om var du kan lämna saker för återanvändning

Återvinningsstationer för tidningar och hushållsförpackningar

Tidningar och förpackningar omfattas av producentansvaret som i korthet innebär att de företag som tillverkar förpackningar också ansvarar för att samla in och hantera dessa. Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI, ansvarar för omhändertagandet av detta avfall som ska lämnas på någon av de 33 återvinninggstationer som finns runt om i kommunen.
Läs mer om återvinningsstationer

Till Må återvinningscentral för privatpersoner
Till Må återvinningscental för företag

Må återvinningscentral för grovavfall och farligt avfall

Grovavfall, elektronikavfall, farligt avfall och andra typer av avfall som inte får plats eller hör hemma i sopkärlet lämnas på Må återvinningscentral. Må återvinningscentral är Mivas fasta anläggning för grovavfall, elektronikavfall och farligt avfall från hushållen inom Örnsköldsviks kommun.

Från och med den 1 april 2014 lämnar även företag sitt verksamhetsavfall på Må återvinningscentral till ett fast enhetspris. Detta under förutsättning att ditt fordon har en totalvikt på max 3,5 ton och att du sorterar ditt avfall.
Läs mer om Må återvinningscentral privat
Läs mer om Må återvinningscentral företag

Mobil återvinningscentral för grovavfall och farligt avfall

Som ett komplement till Må återvinningscentral har Miva två mobila återvinningscentraler som placeras ut på olika platser i kommunen. På den mobila återvinningscentralen kan du som privatperson lämna nästan alla typer av grovavfall, elektronikavfall och farligt avfall.
Läs mer om mobil återvinningscentral

Må avfallsanläggning för verksamhetsavfall

Må avfallsanläggning är vår anläggning för osorterat verksamhetsavfall samt tunga fordon med en totalvikt över 3,5 ton och traktorer. Du som är företagare är välkommen att lämna ditt avfall här till en kostnad enligt särskild prislista. Må avfallsanläggning hittar du strax efter att du passerat vår återvinningscentral i Må.
Läs mer om Må avfallsanläggning

Avfallsinsamling då och nu

Mycket har hänt vad gäller avfallshantering. Förr fanns soptippar där allt avfall blandades i en och samma hög oavsett material i en så kallad deponi. Därefter krossades avfallet och grävdes över. Idag har vi ersatt soptipparna med moderna återvinningscentraler där allt som är möjligt återvinns i någon form - antingen till nya råvaror eller som värme och el. För att underlätta det är det viktigt att du lämnar ditt avfall på rätt plats.

Sidan publicerad 2017-09-18

Vanliga frågor

Är det inte svårt eller äckligt att sortera matavfall separat?
Läs svaret här

Lukta och smaka först

#8 10-20 procent av alla inköpta livsmedel slängs helt i onödan, vilket är ett slöseri som kostar ett genomsnittligt hushåll omkring 5 300 kronor om året. De pengarna kan du göra annat för om du vågar lukta och smaka på mat du överväger att slänga.

Fler miljötips