Lyssna

Hämtning av hushållsavfall från djupbehållare

Person kastar soppåse i djupbehållare under jord

Foto: sansac.se

Djupbehållare kallas soptunnor som är delvis nedgrävda i marken. De finns i olika storlekar och i olika fabrikat. Miva varken säljer eller installerar djupbehållare, men ser med fördel att de installeras där det finns stora mängder avfall.

En ovanjordsbehållare kan vara ett alternativ om det är problem att gräva ner en djupbehållare. Ovanjordsbehållare klassas som en djupbehållare när det gäller taxa och övriga föreskrifter.

Djupbehållare finns för brännbart hushållsavfall, matavfall och förpackningar. Storleken på djupbehållarna varierar från 300 liter till 5 kubikmeter. Inkastluckor finns i olika varianter beroende på behov och de kan även utrustas med lås så att bara behöriga har tillgång att slänga avfall i behållaren. Införskaffade och installation bekostas av fastighetsägaren.

Allt vanligare i flerfamiljshus

Djupbehållare blir vanligare och vanligare i flerfamiljshus och samfälligheter.

Det är vanligt att man av säkerhetsskäl placerar djupbehållare i utkanten av bostadsområdet för att slippa att sopbilen åker in mellan husen. Om det är möjligt att gräva ner djupbehållaren på en skuggig plats är detta att föredra.

Om man vill kan man av hygienska skäl använda en innersäck i sin djupbehållare. Vill man använda innersäck gör man en överenskommelse med entreprenören för avfallshämtningen om hur byten av säck ska gå till. Fastighetsägaren står kostnader för säckar och byte av säck.

Fördelar med djupbehållare

  1. Lägre temperatur för avfallet på sommaren.
  2. Brandsäkerheten ökar.
  3. Tar mindre plats i anspråk på brukbara ytor.
  4. I vissa fall kan man tömma mer sällan än tidigare.
  5. Anpassade inkastluckor minskar risken för felaktigt sorterade grovsopor.
Olika storlekar på djupbehållare

Foto: molok.se

Tömning av djupbehållare

Miva tömmer djupbehållare med kran och behållaren måste därför vara placerad så att lastbilen kan komma åt den utan att behöva lyfta behållaren/påsen över parkerade bilar eller byggnationer.

Precis som med vanliga sopkärl och containrar är det fastighetsägarens ansvar att se till att det är skottat och sandat inför tömning av djupbehållaren samt att vägen dit är farbar. För vissa fabrikat av djupbehållare betyder detta att fastighetsägaren måste skotta runt djupbehållaren inför tömning.

Tömningsavgiften för en djupbehållare styrs av gällande avfallstaxa. Fastighetsägaren väljer själv hur frekvent tömningen ska ske, dock max en gång i veckan. Det utgår ingen tömningsavgift vid tömning av djupbehållare för matavfall.

Innan beställning av djupbehållare

Det finns några saker som är särskilt viktiga att tänka på om ni överväger att skaffa djupbehållare.

  1. Behållaren ska vara utrustad med lyftöglor som är anpassad för krokar som används inom branschen.
  2. Totalvikten för behållare och avfall får inte överstiga 2 000 kg.
  3. Fastighetsägaren bör tänka på risken med hängande last vid val av placering av djupbehållaren. Lyft över cykelbana och trottoar bör undvikas.
  4. Godkänt fallskydd ska finnas under tömning.
  5. Vägen till och från djupbehållaren måste vara farbar för tunga fordon.

Kontakta gärna Miva för rådgivning innan beställning och installation av djupbehållare. Vår allmänna rekommendation är att behållare för matavfall inte bör vara större än 2 kubikmeter eftersom den då kan bli för tung för kranen att lyfta. Hushållsavfall/ restavfall är däremot inte lika tungt som matavfall så där kan en större behållare användas.

Innan första tömning av djupbehållare

Kontakta kundservice när det är dags att ta er nya djupbehållare i drift. Via kundservice får ni hjälp att beställa tömning och hämtning av de kärl ni använt tidigare samt att registrera att ni fortsättningsvis ska ha tömning av djupbehållare.

Ladda ner informationsblad om djupbehållarePDF (pdf, 772.1 kB) 
Läs mer om taxan för hushållsavfall

Sidan publicerad 2017-10-26

Vanliga frågor

Jag vill byta storlek på mitt sopkärl. Hur gör jag?
Läs svaret här

Rensa avloppet varje månad

#33 Rensa avlopp i både handfat och dusch en gång i månaden så förebygger du stopp och dålig lukt. Använd aldrig propplösare - det är inte bra för rören som kan skadas. Om du får stopp, prova istället att hälla i en ganska stor mängd hett vatten. Om det inte fungerar, lös en kopp bikarbonat och en kopp salt i en kastrull med kokande vatten, och häll detta i avloppet. Om det ändå inte fungerar, kontakta Miva.

Fler miljötips