Lyssna

Hämtning av avfall på Norra Ulvön

Tömning av sopkärl

På Norra Ulvön sker tömning av sopkärl på olika sätt under olika delar av året. Vecka 20–42 töms sopkärlen i Ulvö hamn respektive Ulvö byar under olika veckor enligt nedan. Schemat nedan gäller 2017.

Vecka

Område

Intervall

1-19

Ulvö hamn och byar

Måndag, udda vecka

20

Ulvö hamn

Måndag

21

Ulvö byar

Fredag

22

Ulvö hamn

Fredag

23

Ulvö byar

Fredag

24

Ulvö hamn

Fredag

25

Ingen tömning


26

Ulvö byar

Måndag

27

Ulvö hamn

Måndag

28

Ulvö byar

Måndag

29

Ulvö hamn

Måndag

30

Ulvö byar

Måndag

31

Ulvö hamn

Måndag

32

Ulvö byar

Måndag

33

Ulvö hamn

Måndag

34

Ulvö byar

Fredag

35

Ingen tömning

 

36

Ulvö hamn

Fredag

37

Ingen tömning

 

38

Ulvö byar

Måndag

39

Ingen tömning

 

40

Ulvö hamn

Måndag

41

Ingen tömning

 

42

Ulvö byar

Måndag

43-53

Ulvö hamn och byar

Måndag, udda vecka

 

Lämna grovavfall, vitvaror och elektronik

Privatpersoner kan lämna grovavfall, vitvaror och elektronikavfall vid Fjären nedanstående datum och tider.

Datum

Tid

Tisdag 2 maj

12.00-14.00

Tisdag 20 juni

12.00-14.00

Tisdag 4 juli

12.00-15.00

Tisdag 18 juli

12.00-15.00

Tisdag 1 augusti

12.00-15.00

 

Hämtning av grovavfall, vitvaror och elektronik

Privatpersoner erbjuds hämtning av grovavfall, vitvaror och elektronik vid fastighet. För 250 kr har du möjlighet att få upp till fem kollin hämtade, vilket är samma system som tillämpas på fastlandet. Hämtningen sker samma datum som grovavfall kan lämnas vid Fjären enligt ovan. Beställningen görs till kundservice senast fredagen innan hämtningstillfället. För allas trevnad vill vi också påminna om att ställa ut avfallet så nära hämtningstillfället som möjligt!

Lämna farligt avfall

Privatpersoner kan lämna farligt avfall till miljöstationen vid slamlagunen nedanstående datum och tider.

Datum

Tid

Torsdag 22 juni

12.00-13.00

Torsdag 6 juli

12.00-13.00

Torsdag 20 juli

12.00-13.00

Torsdag 3 augusti

12.00-13.00

Torsdag 17 augusti

12.00-13.00

FÖR DIG SOM ÄR FÖRETAGSKUND

Verksamheter hänvisas i första hand till Må återvinningscentral. Miva kan även erbjuda hämtning av grovavfall från verksamheter, vilket debiteras med timkostnad samt kostnad för avfallet enligt gällande prislista. Kontakta kundservice för mer information.

Prislista för verksamhetsavfall vid Må återvinningscentral

Sidan publicerad 2017-04-04

Vanliga frågor

Vad är matavfall?
Läs svaret här

Tvätta bil i biltvätt

#17 Tvätta bilen i en automattvätt eller en gör-det-själv-tvätt. Sådana anläggningar är utrustade med oljeavskiljare och ofta även en reningsanläggning, som tar bort föroreningar och tvättmedel innan vattnet släpps ut i det allmänna avloppsnätet. Tvättvattnet efter en biltvätt innehåller nämligen både skadliga tvättkemikalier, föroreningar i form av asfalt- och oljerester och flera typer av tungmetaller. Om du tvättar på gatan rinner tvättvattnet ner i dagvattenbrunnarna och hamnar orenat i närmaste vattendrag. Om du måste tvätta bilen hemma, välj då att ställa den på gräsmattan för då filteras gifterna i tvättvattnet i viss mån av gräs-mattan. Men det mest miljövänliga är alltså att tvätta bilden vid en för ändamålet, avsedd anläggning.

Fler miljötips